^ Wróć do góry strony

Niewodniki gm. Dąbrowa, pow. opolski

Ludność:

360

Powierzchnia:

815,00 ha

Historyczny układ przestrzenny:

- układ przestrzenny wsi: typ ulicówka

- układ przestrzeni wsi: czytelny schemat organizacji zabudowy, wewnętrzne osie kompozycyjne, wnętrza architektoniczne

-powtarzający się schemat organizacji zabudowy poszczególnych zagród: układ budynków

Historyczne obiekty i zespoły architektoniczne:

Pałac, folwark,  kościół, plebania, szkoła, cmentarz, bramy, bruk, stacja transformatorowa

Elementy regionalnego stylu architektonicznego:

- dominująca technika budowlana, stosowane materiały budowlane oraz sposób wykończenia: cegła, tynk, pokrycie dachów dachówką ceramiczną

Wartości przyrodnicze:

- zieleń komponowana: park, przedogródki

-zieleń swobodna: pojedyncze, luźno nasadzone, naturalne zadrzewienia

Zabytki:

Zabytkowy pałac. Szczrgóły na stronie internetowej: www.palac-niewodniki.pl

Powrót