^ Wróć do góry strony

Sieć Najciekawszych Wsi - spotkania z mieszkańcami

Jest to kolejny etap działań zespołu mający na celu wdrożenie na terenie województwa Sieci Najciekawszych Wsi. Twórcą projektu Sieci jest wojewoda opolski Ryszard Wilczyński.

Projektowana sieć daje jej przyszłym członkom możliwość wykorzystania walorów kulturowych, przyrodniczych, krajobrazowych oraz ładu przestrzennego na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej. Propozycja jest zaadresowana zarówno do  wsi, które nadal dysponują takimi walorami, jak i miejscowości, gdzie walory te można przywrócić.

W ocenie autora koncepcji sieci - wojewody opolskiego Ryszarda Wilczyńskiego - tworzenie sieci miejscowości o rozpoznawalnej marce - dających gwarancję pobytu o wysokim poziomie atrakcyjności i jakości usług - ma się stać realną strategią rozwoju dla sołectw, które podejmą starania o spełnienie kryteriów uczestnictwa.

W ramach przygotowań do utworzenia Sieci Najciekawszych Wsi, dla Złotogłowic projekt rewitalizacji opracowany został przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu natomiast dla Starego Paczkowa przez Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej. Podczas spotkań zostały one zaprezentowane i omówione przez autorów.

Powrót