^ Wróć do góry strony

Spotkanie z mieszkańcami Różyny gm. Lewin Brzeski

Na spotkanie przybyli mieszkańcy wsi z panią Sołtys i Księdzem Proboszczem, obecny był również reprezentant władz gminnych.

Ze strony Zespołu udział wzięły: prowadząca spotkanie Iwona Solisz, Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Maria Burian, kierownik Oddziału Terenowego NID w Opolu oraz Weronika Korf z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków i przedstawicielka Lokalnej Grupy Działania.

Maria Burian przedstawiła prezentację zatytułowaną Potencjał dziedzictwa kulturowego wsi. Tworzenie sieci najcenniejszych wsi. Różyna..

 Wykład dzielił się na powtarzający się dla każdej wsi wstęp, składający się z następujących elementów:

  • krótka prezentacja kilkuletniej już pracy Zespołu oraz założonych celów, które mają być osiągnięte;
  • wyniki pracy Zespołu – wytypowanie wsi z najcenniejszym dziedzictwem kulturowym, określenie cennych elementów, które należy chronić;
  • prezentacja dobrych praktyk na przykładzie Francji – pokłosie wyjazdu studyjnego członków Zespołu;

oraz

  • przedstawienie bogato ilustrowanej, szczegółowej analizy stanu dziedzictwa wsi Różyna, podzielonej na następujące bloki tematyczne:

- potencjał (układ ruralistyczny, zagrody, pierzeje, artykulacja elewacji, ogrodzenia,

  zieleń, panoramy)

- zagrożenia (dekapitalizacja i niewłaściwa modernizacja)

Zaprezentowano przykłady służące podniesieniu świadomości mieszkańców w zakresie docenienia posiadanego potencjału. Z drugiej strony pokazano przykłady niewłaściwych modernizacji, powodujących utratę wartości zabytkowych. W celu lepszego efektu edukacyjnego posłużono się wizualizacjami przedstawiającymi możliwość poprawy sytuacji.

Po wykładzie wywiązała się dyskusja. Główne pytania skierowane do Pani Konserwator, dotyczyły informacji o możliwości uzyskania pomocy finansowej dla prac konserwatorskich.

Mieszkańcy wsi są bardzo aktywni, dobrze ze sobą współpracują na rzecz zachowania cennych wartości miejscowości. Dbają o swoją wieś, promują ją i są bardzo gościnni. W chwili obecnej starają się o uzyskanie statusu potraw regionalnych dla swoich domowych wyrobów – konfitur i soku z płatków specjalnego gatunku róży. Uprawą róż zajmowano się w tej miejscowości jeszcze przed wojną. Wieś może poszczycić się uzdolnionymi poetami, próbkę twórczości których można było poznać po zakończonym wykładzie. Odbyła się też degustacja kresowego „pieroga” z kaszą gryczaną i domowych ciast. Mieszkańcy przynieśli na spotkanie archiwalne fotografie, pokazali również swoje albumy, dotyczące historii wsi. Wieś od dawna bierze udział w Odnowie Wsi, a w tym roku zgłosiła się do konkursu „Piękna wieś opolska” w kategorii „Wieś dziedzictwa kulturowego”.

Powrót