^ Wróć do góry strony

Piękna Wieś Opolska 2013 kategoria - Wieś dziedzictwa kulturowego

Kategoria ta obejmuje szerokie spektrum zagadnień z zakresu dziedzictwa kulturowego, sposobów jego udostępniania oraz infrastruktury turystycznej dla gości.

Celem jej jest wskazanie cennych elementów w przestrzeni, często niedocenianych, ulegających nieodwracalnym negatywnym zmianom oraz wyłonienie potencjalnych kandydatów do projektu Sieci Najciekawszych Wsi.

W składzie komisji oceniającej znaleźli się członkowie Zespołu ds. Dziedzictwa Kulturowego Wsi Opolskiej. Komisja konkursowa w towarzystwie reprezentantów gmin obejrzała historyczne zasoby materialne oraz zapoznała się z wartościami niematerialnymi związanymi z miejscowością i jej mieszkańcami. Gospodarze przedstawili różne aspekty funkcjonowania wsi, zarówno pod względem codziennego życia, jak również jej rozwoju. Komisja zwracała szczególną uwagę na elementy wynikające ze specyfiki kategorii zawartej w regulaminie konkursowym, wskazywała na ich szczególną rolę w kształtowaniu przestrzeni. Po każdej wizycie członkowie komisji dokonywali indywidualnej oceny, która stanie się składową oceny rekomendowanej Zarządowi Województwa Opolskiego.

Ostateczne wyniki ogłoszone zostaną po 10 sierpnia 2013r., a uroczyste zakończenie tegorocznej edycji konkursu odbędzie się 21 września br.

Powrót