^ Wróć do góry strony

Dziedzictwo kulturowe wsi województwa opolskiego i śląskiego

Pierwszy dzień konferencji, prowadzony przez prof. Annę Potok zainaugurował Wojewoda Opolski, Ryszard Wilczyński. Następnie Justyna Duriasz Bułhak z Fundacji Wspomagania Wsi przedstawiła publikację wydaną przez Fundację – „Rzecz o dziedzictwie na wsi”, którą uczestnicy otrzymali w materiałach konferencyjnych wraz z innymi publikacjami Fundacji.

Pani Róża Zgorzelska, Gospodyni farskiej stodoły przywitała zebranych w pięknym, ludowym, śląskim stroju. Opowiedziała historię miejsca, zadbała o poczęstunek zgodny ze śląską tradycją kulinarną – nie zabrakło śląskiego kołocza, a na obiad rolad ze śląskimi kluskami i „modrą” kapustą. Wśród atrakcji przygotowanych przez Gospodarzy była również możliwość odbycia przejażdżki po wsi powozem konnym podczas wieczornej biesiady śląskiej oraz występy młodzieży w gwarze i strojach ludowych.

W konferencji uczestniczyło ponad 130 osób. Licznie przybyli przedstawiciele sołectw, Lokalnych Grup Działania, Stowarzyszeń, liderzy Odnowy Wsi oraz przedstawiciele samorządów m.in. ze Starostą Strzeleckim, Józefem Swaczyną i Grzegorzem Jasiokiem, Zastępcą Burmistrza Paczkowa.

Konferencja miała bardzo bogaty program (link), w którym oprócz wykładów znalazły się prezentacje zrealizowanych projektów z regionu, prezentacje instytucji zajmujących się tematyką dziedzictwa kulturowego oraz trzy warsztaty do wyboru dla uczestników.

Pierwszy dzień obrad uświetniła swoim wystąpieniem „Dziedzictwo kulturowe jako element tożsamości Śląska” Pani Profesor Dorota Simonides, (wideo z wykładu dostępne na stronie http://wszechnica.org.pl/?p=11&id_content=897&id_keyword=142).

Problemy ochrony dziedzictwa wiejskiego z punktu widzenia służb konserwatorskich przedstawiła Iwona Solisz, Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków – dla województwa opolskiego, zaś dla województwa śląskiego – Barbara Klajmon z Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Architektury Krajobrazu reprezentowała dr hab. Irena Niedźwiecka- Filipiak wraz z dr Zbigniewem Kuriatą. Przedstawili oni  prezentację „Krajobraz i wiejska przestrzeń jako elementy dziedzictwa kulturowego”.

Jedną z osób prezentujących zrealizowane z sukcesem projekty była Maria Kania z Urzędu Gminy Murów. Przedstawiła ona projekt zrealizowany na konkurs dla młodzieży szkolnej w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w roku 2011 – gra terenowa „Poznaj zabytki Zagwiździa”. Projekt ten uzyskał pierwsze miejsce w Polsce w grupie wiekowej 13-15 lat.

Po sukcesie w konkursie postanowiono kontynuować pomysł – działa on teraz jako element promocji gminy i wszyscy turyści mogą brać w nim udział. Gra jest bardzo dobrze zaprojektowana i cieszy się wielkim powodzeniem u zwiedzających. Brali w niej udział m.in. uczestnicy wojewódzkich obchodów Międzynarodowego Dnia Zabytków w roku 2013.

Inną ciekawą prezentacją była relacja Eweliny Piosek ze Stowarzyszenia Odnowy Wsi Jemielnica „Jemielnica- europejska wieś ze śląską duszą” o pracach Stowarzyszenia związanych ze staraniem się sołectwa o prestiżowy status Pomnika Historii.

W drugim dniu Wojewoda Opolski, Ryszard Wilczyński przedstawił szczegółową koncepcję utworzenia Sieci Najciekawszych Wsi, najpierw na Opolszczyźnie, a potem może w całej Polsce...

Powrót